23-1632 agilis SEV-Handzettel Mitte Hof_Marktredwitz v02